Köpvillkor

Dessa villkor gäller för användning och köp på webbplats som drivs av GKW Yrkeskläder AB (publ) org.nr 556531-1221 (”GKW”), www.gkw.se, samt för köp som görs på distans via andra kanaler, t.ex telefon och e-post.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för alla kategorier av kunder, såvida inte annat anges eller följer av lag. Kund kan antingen vara representant för ett företag eller privatperson och benämns i den följande texten som ”kund” eller ”du”. För företag med flera användare gäller dessa villkor för företaget och varje enskild användare.

Kontaktinformation GKW

Bolagsinformation

GKW Yrkeskläder AB (publ)

Org. nr 556531-1221

Post- och besöksadress: Elektravägen 29, 126 30 Hägersten.

Telefon: 08-744 40 80

Beställning

Beställningar som gjorts via GKWs webbplats eller andra kanaler är bindande.
Efter att du lagt din beställning på webben får du en beställningsbekräftelse skickad till din e-postadress (den e-postadress som angivits vid beställningstillfället alt. registrerad e-post för dig/ditt företags konto i webbshopen) vilket innebär att beställningen är mottagen av systemet, och det är först då avtal om köp har ingåtts.

Om beställningsbekräftelse skulle utebli från din avsedda beställning måste du så snart som möjligt ta kontakt med GKW.

När din order behandlats och är klar för avhämtning i vår butik (om du valt detta som leveransalternativ), meddelar vi dig detta via tel eller sms.

Priser och produktinformation

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på GKWs webbplats om annat inte uttryckligen avtalats. Priserna redovisas både före beställning och i beställningsbekräftelsen. Priser anges exkl. moms.
Informationen på GKWs webbplats tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande för att vara korrekt. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och andra felaktigheter.
Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan ordern genomförs.

Kampanjer och erbjudanden

GKW erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven på webbplatsen eller så långt lagret räcker. GKW förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden. Vid erhållen rabattkod som betalningsmedel, gäller denna enbart produkter till ordinarie priser om ej annat anges.

Leveranser

Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar för varor som lagerförs i GKWs butik i Västberga, för övriga varor gäller en leveranstid om 2-10 arbetsdagar. Vid ev. förseningar informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstidpunkt (som privatperson har du vid betydande förseningar rätt att häva köpet utan kostnad). Leverans sker till den adress och på det sätt du anger i samband med beställningen eller enligt avtal med oss. Om inte leveranskostnaden följes av avtal redovisas den innan du slutför beställningen.
Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. I de fall kostnaden för frakten överstiger aktuellt belopp har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.
För skrymmande föremål gäller separat prislista. EUR-pall/pallkrage debiteras till självkostnadspris.
Handlar du skrymmande föremål kan extra fraktkostnader tillkomma.

Felaktiga leveranser och skadat gods

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen, att godset är komplett och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.
Om du efter att ha tagit emot och packat upp godset upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 5 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till GKW (för privatperson gäller att anmälan ska göras inom skälig tid eller så snart felet borde ha upptäckts). Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.

Ångerrätt och returer

Vår målsättning är att du alltid ska vara helt nöjd med ditt köp hos GKW. Du har alltid rätt att ångra dig genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du eller någon som företräder dig tagit emot din beställning.
Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till webborder@gkw.se (du som handlar som privatperson kan använda Konsumentverkets ångerblankett). Du kan också välja att endast returnera en del av din beställning, avtalet gäller då för övriga delar av beställningen. *Återbetalning sker inom 14 dagar från dagen vi mottagit meddelandet, förutsatt att varan eller varorna kommit åter eller du lämnat bevis på att de återsänts.

Observera att det inte betraktas som ett nyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.
För att fullfölja din ångerrätt måste du kontakta oss för att få en returfraktsedel som ska användas för att returnera varan eller varorna inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du önskar ångra köpet. Kostnaden för returfrakten betalas av dig som kund. Som privatperson måste du inte använda vår returfraktsedel (vi rekommenderar det dock starkt). Vi accepterar inte returer som sker mot postförskott, som rekommenderad försändelse eller som privatpaket som måste hämtas hos ombud.

Returer ska adresseras till vår butik: GKW Yrkeskläder AB, Elektravägen 29, 126 30 Hägersten. Det går också bra att returnera varan eller varorna direkt till vår butik i Hägersten (se adress ovan).
Varor som du returnerar ska vara oanvända, kompletta och skickas tillbaka i oskadad originalkartong/förpackning. Tänk på att använda lämpligt emballage så att kartongen eller varan inte skadas under transporten. Om du hanterat en vara på ett sätt som gjort att den minskat i värde har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalningen.

Undantag

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, t.ex. underkläder, eller för specialbeställda plagg med anpassat tryck. Ångerrätten gäller inte heller för varor som är beställningsvaror som normalt inte lagerförs av oss (generellt produkter med längre leveranstid än 2-5 arbetsdagar).

Reklamation och garanti

Om du köpt en vara av oss som är felaktig eller om det uppstått fel eller dröjsmål i leveransen har du rätt att reklamera ditt köp. Du kan då be om att vi avhjälper felet, gör en ny leverans, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv avhjälpa felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet. Observera att reklamationer av varor endast avser defekter på grund av fabrikationsfel och inte normalt slitage.

GKWs leverantörer ansvarar normalt för tillverknings- eller fabrikationsfel inom 2 månader från ursprungligt inköpsdatum som ska styrkas med faktura eller kvittokopia. Notera att annan garantitid kan gälla för vissa produkter enligt leverantörens villkor. Leverantörernas garantiansvar täcker inte tillbehör, slitagedelar, handhavandefel eller skador orsakade av vätskor eller stötar.

Som privatperson har du enligt konsumentköplagen rätt att reklamera en vara inom tre år från det att du har tagit emot varan.

Om du anser att det är fel på en vara ska du skicka oss ett meddelande där du beskriver felet och anger när och var du har köpt varan. Du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 14 dagar (för privatperson gäller 2 månader). Vi meddelar därefter hur du gör för att returnera varan och ta garantin i anspråk. Notera att vi inte accepterar returer som sker på annat sätt än vi har anvisat. Vi kommer inte behandla sådana leveranser och kommer sända tillbaka dem på kundens bekostnad.

För att garantin ska gälla krävs att varan ej får vara demonterad, ombyggd eller ha yttre påverkan. Varan ska vara väl underhållen enligt de serviceintervaller som anges av leverantören. Om varan brukats efter att ett fel upptäckts gäller inte garantin. Varor som returneras ska vara väl rengjorda. GKW förbehåller sig rätten att neka att ta emot, alternativt debitera en rengöringsavgift för, varor som inte uppfyller dessa krav. Du ansvarar för eventuella skador under transporten och bör därför se till att varan är väl emballerad.

Vid giltiga garantianspråk står vi för dina kostnader i samband med reklamationen,
t ex returfrakt, och reparerar eller ersätter varan. Vi ersätter inte kostnader för hyresmaskiner, reparation av annan verkstad, resekostnader eller dylikt. Om varan utgått ur vårt sortiment kan en likvärdig ersättningsvara erbjudas. På reparerad produkt samt reservdelar lämnas normalt tre månaders garanti. Om varan inte uppfyller kraven för garanti så debiteras en undersökningsavgift samt kostnad för retur till dig. Återmontering av felsökt vara ingår ej i undersökningsavgiften.

Saknar vi besked från dig i service- eller reklamationsärende efter tre månader, anses ärendet avslutat och eventuell insänd vara tillfaller GKW.

Betalning

Som privatperson och företag betalar du via Klarna och kan välja att betala med direktbetalning (bankkort), faktura eller delbetalning, mer information hittar du i Klarnas villkor. Klarna samlar in cookies och delar viss persondata (läs mer)

Personuppgifter och upphovsrätt

Som kund ansvarar du för att de personuppgifter du lämnar i samband med användningen av vår webbplats är korrekta och fullständigt ifyllda. Du ansvarar även för att ingen får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Kontakta oss omgående om du misstänker att dina uppgifter missbrukas.

GKW är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter du lämnar i samband med användning av vår webbplats. Information om hur vi behandlar kunders personuppgifter finns i GKWs policy för behandling av kunders personuppgifter.

Informationen på GKWs webbplats är skyddad genom bland annat immaterial-rättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från GKW.

Om du inte är nöjd

Som kund kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer GKW ARN:s rekommendationer. Du kan även använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Du som privatperson kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i händelse av tvist avgöras i Sverige av allmän domstol.

Villkoren uppdaterades 2021-01-20