Konsulttjänster

Depona erbjuder företag och organisationer runtom i Sverige möjlighet att ha en erfaren och utbildad arkivarie som på plats kan hjälpa er med era fysiska och digitala arkiv.

Det är inte alltid så lätt att veta vilka dokument som den egna verksamheten måste spara och vilka som kan kastas. Ett effektivt sätt att skapa interna rutiner och därmed få kontroll över detta dokumentflöde är att upprätta dokument-hanteringsplaner. Detta och mycket annat kan en Arkivkonsult på plats från Depona hjälpa till med!

En Arkivkonsult från Depona är ett stort steg på vägen mot att få en god ordning och struktur i de egna arkiven från grunden. Från förteckning av nytillkommet material till leverans till myndigheter eller arkivförvaring. Och tack vare att allt sker direkt på plats hos er så får er personal möjlighet att ta del av våra erfarenheter och kunskaper, något som effektiviserar ert framtida arkivarbete.

Arkivkonsult kan hjälpa till med

En på-platsen Arkivkonsult är en kundanpassad och flexibel resurs som kan hjälpa till med:

  • Se över organisationen av arkiv vilket inkluderar såväl analoga som digitala dokument samt databasstrukturer
  • Förteckning av arkiv (såväl allmänna arkivscheman som verksamhetsbaserad arkivredovisning kan användas)
  • Ordnande av arkiv där kopior och annan inte nödvändig information rensas ut
  • Sortering av handlingar med aktomslag varefter dessa flyttas till etiketterade boxar med information om årtal, typ av handling samt arkivbildare
  • Formulering av arkivrutiner och assistans vid utveckling av dokumenthanteringsplaner i enlighet med gällande lagar och förordningar
  • Utveckling av processkarta med tillhörande processbeskrivning då processorienterad arkivredovisning används

I arbetet kan Arkivkonsulten använda företagets befintliga arkivförteckningsapplikationer såsom exempelvis Visual Arkiv.

Depona på-plats Arkivkonsult är ett flexibelt och effektivt sätt att få ordning på de egna arkiven baserat på ett samarbete mellan kundens egna arkivarieresurser och vår konsult. Ett samarbete som tar tillvara kunskap om den egna verksamhetens behov kombinerat med externa erfarenheter och nya infallsvinklar.