Fallblock, fallskyddssele, falldämpare, säkerhetslina och säkerhetssele m.m.

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är tänkta att bäras av
en person i avsikt att skydda mot skade- och hälsorisker så som elektrifiering, värme, kemikalier,
biologiska faror, luftburna partiklar och psykiska skador. Skyddsutrustning förekommer i vissa
former av yrkes-, fritids- och idrottsutövande.

Exempel på personlig skyddsutrustning:

Fallskydd

Fallblock i olika längder