Varselkläder, skyddskläder och flamskyddskläder – MULTINORM

MULTINORM – DET ULTIMATA SKYDDET

I vår butik i Västberga hittar ni har ett brett sortiment av varselkläder, skyddskläder och flamskyddskläder
på lager. Ett samlat uttryck för detta segment är Multinorm, där plaggen uppfyller säkerhetskraven för
ljusbåge, svetsloppor, antistat mm. Arbeten där denna typ av plagg används bland annat, transport av
farligt avfall/gods, arbete vid högspänning, kraftverk och ställverk. Svetsning där krav på varselplagg och
hög synbarhet förekommer.

Läs mer nedan och ta ner vårt produktblad med erbjudanden.

De normer och EU-standarder som plaggen uppfyller är:

EN ISO 11611
Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 11611 ger bäraren skydd mot små stänk av smält metall samt kortvarig kontakt med flamma. Plagg certifierade enligt denna standard lämpar sig för användare som svetsar eller arbetar med likartat arbete. Plagget klassificeras efter skyddsförmåga mot olika nivåer av svetsteknik, vilka orsakar mer eller mindre sprut och strålningsvärme.

Klass 1 – Skyddar mot mindre farliga svetstekniker och situationer, vilket orsakar lägre sprut och strålningsvärme.
Klass 2 – Skyddar mot mer riskfyllda svetstekniker och situationer, vilket orsakar högre nivåer av sprut- och strålningsvärme.

EN 471
Krav för hög synbarhet. Skyddskläder som certifierats i enlighet med EN 471 ger god synbarhet i utsatta arbetssituationer dygnet runt. Krav ställs på luminans och reflektion. Plagget klassificeras utifrån arean av reflekterande och fluorescerande material.

EN 13034
Skyddskläder som certifierats i enlighet med EN 13034 skyddar mot kemikalier i vätskeform och är avsedda för användning då riskerna anses vara låga och det inte krävs fullt skydd mot vätskegenomträngning, dvs. då användaren snabbt kan vidta åtgärder om kläderna förorenas. Det kan gälla potentiell exponering för små mängder spray eller oavsiktliga stänk av begränsad omfattning.

EN 342
Skyddskläder som certifierats i enlighet med EN 342 skyddar mot kyla. Krav ställs på isolationsförmåga och ånggenomsläpplighet.

EN ISO 11612
Skyddskläder som certifierats i enlighet med ISO 11612 skyddar mot kortvarig kontakt med hetta och flamma. Standarden är indelad i olika kategorier, där bokstäverna indikerar vilka värme- och flamkrav som plagget uppfyller. Varje kategori är sedan i sin tur indelad i olika nivåer beroende på hur gott skyddet är.

EN 1149
Skyddskläder som certifierats i enlighet med EN 1149-5 ger elektrostatiskt skydd och minskar risken för gnistbildning. Plagget ska användas som en del av ett jordat system för att förebygga gnistbildning.

EN 61482
Skyddskläder certifierade enligt EN 61482-1-2 skyddar bäraren mot risker från en ljusbåge. Plagget klassificeras enligt följande:
Klass 1, ljusbåge: 4 kA, tid: 500 ms
Klass 2, ljusbåge: 7kA tid: 500 ms

EN 342
Skyddskläder som certifierats i enlighet med EN 342 skyddar mot kyla. Krav ställs på isolationsförmåga och ånggenomsläpplighet.

I vår butik finns flambyxor med varselskydd klass 1 & 2, flamvarseljackor (både sommar och vinter) klass 3 och varselvästar klass 3. Även regnkläder byxa och jacka ingår även i vårt sortiment. Vid arbete där ljusbåge kan förekomma rekommenderar vi att samtliga plagg i alla lager, uppfyller EN 61482-1-2 klass 1. Tänk även på att eventuell profilering av flamskyddade och ljusbågetestade kläder så måste trycket eller brodyren ha flamhämmande egenskaper, flamskyddad tråd till exempel.

Nedan ser ni ett axplock av vårt butikssortiment av Multinorm skyddskläder.